Future Fairy Tales Foundation er en velgørenhedsfond med fokus på børn og unge.

Fonden har eksisteret siden 2013 under en bestyrelse og diverse frivillige. Future Fairy Tales
Foundation har succesfuldt afholdt forskellige velgørende arrangementer og ikke mindst doneret
bredt til dansk børnevelgørenhed gennem årene.

Fonden donerer både til konkrete og aktuelle sager og kriser, men samarbejder også med andre
eksisterende organisationer med fokus på generel og fremtidsorienteret hjælp og støtte til børn og
unge.

Ungdommens Røde Kors, Make A Wish Foundation, Rigshospitalets Børneafdeling, Børns Vilkår,
Røde Kors, Børneindsamlingen, Danmarks Indsamlingen er bare nogle af de foreninger og
projekter, som Future Fairy Tales Foundation er stolte af at have bidraget til.

Fonden er af den overbevisning, at netop børnevelgørenhed, er en af de vigtigste og mest
nødvendige former for velgørenhed. Børn er de mest forsvarsløse af os alle, og det er vores
åbenlyse, medmenneskelige ansvar at passe på dem. Men derudover er børn også denne verdens
konkrete fremtid. Og at se og hjælpe de børn og unge der gennemlever traumer, kan på sigt være
med til at mindske mange mulige samfundsproblematikker (misbrug, vold, psykisk syge m.m.).

Børn og unge skal ses og hjælpes i konkrete traumatiske situationer, men de skal derudover også
inspireres, uddannes og løftes til at udkomme med deres drømme.

Lad os arbejde mod at så mange børn og unge som muligt bliver vores ’future fairy tales’! For dem
– og for os.

De Bedste Hilsner,
Future Fairy Tales Foundation